Fadhilah Syam 3 : Negeri Syam Dalam Surat At-tin

#FadhilahSyam 3

Allah swt berfirman :

“و التين و الزيتون – و طور سينين”

> At-Tien adalah Dimasyq (di Suriah)
> Az-Zaitun adalah Baitul Maqdis/Al-Quds (di Palestina)
> Ath-Thur adalah gunung tempat Allah berbicara dengan Musa as

DAN KETIGA LOKASI INI BERADA DI NEGERI SYAM YANG DIBERKAHI
________________
*Ref. Tafsir al-Qurthubi – Tafsir al-Baghawi – Shofwatut Tafsir

Comments

comments